3eGolf.nl

 
Hoewel we op een bewust niveau een behoorlijk geëmancipeerde samenleving lijken te hebben gevormd in Nederland en andere Westerse landen, handelen we nog altijd vanuit een onbewust patriarchale conditionering. Datgene dat wij met mannelijkheid associëren wordt nog altijd hoger gewaardeerd dan datgene dat we met vrouwelijkheid associëren. Vrouwen zijn weliswaar doorgedrongen op de werkvloer en in het hoger onderwijs toch zijn deze systemen nog steeds afgestemd op de man die ontheven is van zorgverplichtingen.

Het wordt tijd voor een nieuw feminisme waarin mannelijkheid en vrouwelijkheid gelijk gewaardeerd worden. Waar de werkvloer inspeelt op de behoeften van alle werknemers en niet nog altijd de mannelijke kostwinnaar zonder zorgverplichting als de ideale werkkracht ziet. Het wordt tijd voor hoger onderwijs instellingen die ingesteld zijn op studerende ouders en rekening houdt met deze doelgroep. Het wordt tijd voor goede cao afspraken over zorgverlof, voor al die werknemers die geen individuele onderhandelingspositie hebben. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Het Expertisecentrum Gelijke Waardering M/V tracht bewustzijn te creëren voor deze volgende stap in het emancipatieproces van mannen en vrouwen.

  • Amstelveenseweg 243I hoog
  • 1076CP Amsterdam
  • Telefoon 06-10557105
  • Email [email protected]
  • KvK 34315953